ทรูมูฟ เอส แบบเติมเงิน บริการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ
 บริการหมายเลย หมายเลขด่วนพิเศษ ค่าบริการ
 เช็คเบอร์ตัวเอง 9303 โทรออก *933# โทรออก ฟรี
 โปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ 9305 โทรออก *935# โทรออก ฟรี
 เช็คยอดเงิน โบนัส และวันใช้งาน 9302 โทรออก #123# ฟรี
 เช็คยอดนาทีโทรฟรี 9302โทร กด 1 #123*1# ฟรี
 เช็ค internet wifi - *900# ฟรี
 เช็คยอด MMS คงเหลือ 9302 โทร กด3 กด2 #123*3# ฟรี
 เช็คยอด SMS คงเหลือ 9302 โทร กด3 กด1 #123*2# ฟรี
 เปลียนแปลงโปรโมชั่น 9305 โทร กด1 - ฟรีไ ม่รวมค่าธรรมเนียม
 เปลียนภาษา ระบบ ตอบรับ 9304 โทร  ฟรี
 IVR (ตอบรับอัตโนมัติ)   
 ซื้อแพ็กเกจเสริม *9000โทร - ราคาตามแพ็กเกจ
 เติมเงินโทรศัพท์ 9301 โทร *900*รหัสบัตรเติมเงิน# ฟรี
 เปิดบริการ internet - *902*01# โทร ฟรี
 ปิด internet  - *902*02# โทร ฟรี
 เปิด internet อยู่ตางประเทศ - *113*1# ฟรี
 ปิด internet อยู่ตางประเทศ - *113*2# ฟรี
 การขอรหัสการใช้ wifi - *871*4# โทร ฟรี (ค่าบริการ wifi ขึ้นกับแพ็กเกจ
 ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ *137 โทร กด2 - ฟรี
 ยกเลิกข้อความเสียเงิน *137* โทร กด3 - ฟรี
 สมัครบริการ SMS internet Alert - *902*03# ฟรี
 ยกเลิกสมัครบริการ SMS internet Alert- *902*04# ฟรี
 โอนสายทุกกรณี - **21*หมายเลขปลายทาง# เสียค่าบริการ
 ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี - ##21# ฟรี
 ระงับการโทรออก - *33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
 ยกเลิกการโทรออก - #33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
 ระงับการโทรออกต่างประเทศ - *331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
 ยกเลิกระงับการโทรออกต่างประเทศ - #331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
 ระงับการโทรไปต่างประเทศยกเว้นโทรกลับ ประเทศไทย(+66) - *332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
 ยกเลิกระงับการโทรไปต่างประเทศยกเว้นโทรกลับ ประเทศไทย(+66) - #332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
 ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ - *351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
 ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ - #351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
 ตรวจสอบหมายเลขว้าเป็นหมายเลยในเครือข่าย- *933*เบอร์มือถือ#(ภาษาไทย)
*833*เบอร์มือถือ# (ข้อความภาษาอังกฤษ)
 ฟรี
 voice setvice mail+misscall 9600 โทร *696*11*1# ฟรี
 voice setvice mail 9600 โทร *696*11*2# ฟรี
 voice setvice misscall - *696*11*3# ฟรี
 call me back (บริการแจ้งโทรกลับ เมื่อโทรออกไม่ได้) - *911*1*ตามด้วยเบอร์โทร# ฟรี
 ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศ - *006*รหัสประเทศ# ฟรี
 ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศ รหัส 00600  *600*รหัสประเทศ# ฟรี
 บริการ *248* music one *248 โทร - 3บาท/นาที
 บริการ fun voice 8811 โทร - 5 บาท/นาที
 บริการเสียงรอสาย  *8000 โทร - 3 บาท/นาที